Допълнителни счетовдни услуги

Изготвяне и поддържане на различни дневници и книги

⇒ Дневник за водене на болнични листа.

⇒ Дневник за издаване на трудови книжки.

⇒ Книги и формуляри във връзка със ЗБУТ.

⇒ Книга за отчитане на извънреден труд.

⇒ Книга за регистриране на актове за трудови злополуки.

⇒ Книга за начален инструктаж и безопасност.

⇒ Книга за ежедневен инструктаж.

⇒ Книга за периодичен и извънреден инструктаж на работното място и др.

Свържете се с нас

При всякъкви въпроси свързани с предлаганите от нас услуги. Моля свържете се с нас!

office@schetovodni-uslugi.eu

0896 67 39 79

гр. София, ж.к. Люлин 7, бул. д-р Петър Дертлиев 42 /бивш бул. Добринова скала/ Сграда “Грийн център”, ет. 1, офис 34

Пон-Пет: 09:00-17:00, Съб-Нед: Почивни дни